Restart -Nadační fond
Nadační fond RESTART by zřízen za účelem všestranné podpory a pomoci lidem s nejrůznějším onemocněním a jejich rodinám. Bez rozdílu věku, potřeb, diagnosy.
Usiluje o podporu a solidaritu veřejnosti, podílí se na vzdělávání odborníků a dalších osob pečujících o nemocné, po nemoci, s dlouhodobým nebo trvalým handicapem. Snaží se být podporou i v oblastech, které se staly pro žadatele v důsledku zdravotního problému neřešitelnými.
Posláním a účelem nadačního fondu je materiální, sociální, kulturní, právní, zdravotní, psychologická a další podpora osobám s onemocněním, ale i zařízením, která o nemocné pečují.
 
Misí nadačního fondu je pomoc lidem s jakýmkoli onemocněním, jejich léčbou a návratem do plnohodnotného života, a to prostřednictvím všech dostupných metod a postupů.Více informací zde